Naar welk gezeik luistert u het liefst?
Home | Archief | Artikelen | Zoek | Sitemap | Links | Over TilburgZeikt.com
Home : 2005-05-02 to 2005-05-08 : Article

Ingezonden brief: Reactie op NVJ.

Geachte redactie,

Hoewel het als kolonel b.d. niet mijn gewoonte is om ingezonden brieven te schrijven, noopt de hyperlink op www.villamedia.nl van 3 mei naar Tilburgzeikt mij tot een reactie.
Ik sta en strijd aan uw zijde! Dagelijks bezoek ik met veel genoegen TilburgZeikt, om daar via dit medium kennis te nemen van de verstrekte informatie omtrente het dagelijks gebeuren. Onder het motto: "harder, sneller en leuker nieuws" doet men daar verslag van zaken die iets te maken hebben met Tilburg. Tot nu toe verkeerde ik in de veronderstelling dat de schrijvers, gezien voornoemde activiteiten, verslaggevers waren. Wat we vroeger, toen ik nog i.d. was, journalisten noemden. Een gevoelen van verbazing maakte zich echter van mij meester toen ik in de koptekst aanhalingstekens aantrof.

Gelukkig had ik mijn van Dale's Groot Woordenboek Hedendaags Nederlands (editie 2002) bij de hand. Dit gezaghebbend boek geeft het volgende aan: "Aanhalingstekens worden gebruikt om geciteerde woorden van die van de schrijver zelf te onderscheiden, of om aan te geven dat de gemarkeerde woorden niet letterlijk opgevat dienen te worden.".

Omdat hier slechts één woord tussen aanhalingstekens staat, moet de auteur logischerwijs het tweede doel voor ogen hebben gehad. Het aangehaalde boek geeft in hetzelfde lemma ook nog aan: "Tussen aanhalingstekens ... om aan te geven dat de spreker een andere mening heeft.". De auteur vindt met andere woorden dat de personen achter Tilburgzeikt geen echte journalisten zijn.

Naar mijn bescheiden mening veronderstelt dit, dat de auteur zelf wel een echte journalist is om dit zo treffend te kunnen beoordelen. Hieraan heb ik echter gerede twijfel. Een echte journalist zou toch wel weten, desnoods na opzoeken of geautomatiseerde spellingscontrole, dat het meervoud van anonymus anders wordt geschreven dan in dit artikel is gedaan? Hoewel ik vermoed, dat Tilburgzeikt de auteursnamen niet vermeldt om (a) de bronnen te beschermen en (b) de auteurs zelf te beschermen (zie ook het villamedia-artikel van 3 mei 2005 over " 'Journalisten worden vaker ernstig bedreigd' ", roep ik de redactie toch op om voortaan bij elk artikel de auteursnaam te vermelden.

Dit in plaats van de dooddoener "van onze verslaggever" die vaak wordt gebruikt door het dagblad De Telegraaf.

Wees gegroet,
Kolonel Tw. Naaijkens (b.d.)